Nyhet · 2018-03-05

"Vi är cirkulär ekonomi"

Ungefär hälften av alla leveranser till landets matbutiker sker med Svenska Retursystems returlådor. Företaget är certifierade mot ISO 14001 sedan 2013 och arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet.

Anna Elgh, vd svenska returssystem- Lastpallar i bakgrunden.
Anna Elgh, vd Svenska Retursystem

Svenska Retursystems affärsidé är att tillhandahålla returlådor och returpallar i plast till producenter av dagligvaror både i Sverige och utomlands. Hos dessa fylls lådorna och pallarna med varor och transporteras därefter till grossisterna (t ex ICA, Dagab och Coop) och sedan vidare till butik. När returlådorna och pallarna tömts på sina varor skickas de tillbaka till Svenska Retursystem för att tvättas och skickas ut på nytt.

En returlåda har en livslängd på 15 år och används i snitt över hundra gånger. Genom att använda returlådor istället för engångsemballage minskade branschen sina koldioxidutsläpp med 28 700 ton under 2016.

– Hållbarhetshjulet är själva i navet i det vi gör och att tänka hållbart genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är cirkulär ekonomi, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem.

Företaget är också certifierat mot ISO 14001 sedan 2013.

– Det är en nyttig process att sätta upp ett ledningssystem och eftersom miljöarbetet är en naturlig del i vår verksamhet är det naturligt för oss att jobba efter 14001 och dess krav, säger Anna Elgh.

Svenska Retursystem försöker i stort och smått leva som de lär. När en låda kasseras så mals till exempel plasten ned och används vid tillverkningen av nya lådor och för att minska miljöpåverkan vid transporter tankas fordon med HVO 40 (förnybar diesel). Företaget strävar också efter att minska användandet av diskmedel vid tvättarna och försöker i så lång utsträckning som möjligt använda redan uppvärmt vatten för en effektivare energiförbrukning.

Svenska Retursystem har en pant på sina lådor och pallar och förvaltar därför cirka en halv miljard kronor i pantmedel. Anna Elgh tyckte att det var viktigt att även företagets finansiella placeringar skulle vara med och bidra till minskade utsläpp och ställde därför frågan till Danske Bank om hur de såg på hållbarhet.

– De var skeptiska i början, men vi vidhöll att om vi placerade hållbart så skulle vi också få en bättre avkastning, säger Anna Elgh.

Under 2016 introducerade därför Danske Bank en helt ny Hållbarhetsfond med Svenska Retursystem som kärninvesterare. Fonden investerar i företag som arbetar med koldioxidreduktion på ett effektivt sätt. På mindre än ett år växte fonden från 53 miljoner Euro till 330 miljoner Euro.

Men Svenska Retursystem är inte färdiga med sitt hållbarhetsarbete. Det blir de aldrig enligt Anna Elgh.

– Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete hos oss. Vi kommer aldrig känna oss klara.

Text Carola Ålstig Andersson
 


En cirkulär affärsmodell

Äpplen i returlåda

1. Producent
Returlådorna och returpallarna levereras till en producent, där de fylls och skickas vidare till en grossist eller butik.

2. Grossist
Grossisten tar emot lådorna och pallarna och skickar dem vidare till butiken.

3. Butik
Butiken tömmer lådorna och pallarna på sina varor och returnerar dem till grossisten.

4. Tvättanläggning
Grossisten returnerar lådorna och pallarna till Svenska Retursystem för kvalitetskontroll och tvätt.

Läs mer om cirkulär ekonomi.

Om Svenska Retursystem

Startår: 1997
Omsättning 2016: 601 miljoner SEK
Antal anställda: 145

Svenska Retursystem ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SDH). Företaget driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Distributionen sker med returlådor och returpallar i stället för exempelvis kartonger i wellpapp och pallar av trä. Alla aktörer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljömässigt system som möjligt. Svenska Retursystem har sin kärnverksamhet i Sverige och ungefär hälften av Sveriges färskvaru- leveranser går via deras retursystem.

 

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv