Nyhet · 2021-11-02

Trähus på frammarsch i världen

Här i Sverige ökar intresset för att bygga större hus i trä. Standardisering, forskning, branschintresse och en enorm tillgång av råvaran (skog) bäddar tillsammans för en klimatmässigt positiv exportframgång. Byggnaden "The Forest" bidrar till att påverka omvärlden.

Till vänster om blden visas en svensk byggnad i Dubai gjord av trä, och till höger texten "Svensk byggnad i Dubai förändrar synen på trä" på blå bakgrund.

70 procent av Sveriges yta täcks av skog. Samtidigt är trä ett väldigt bra byggnadsmaterial, inte minst ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Så det växande intresset för stora trähus är naturligt. Det är också en trend som gynnar det skogrika Sverige.

Några av er har kanske sett bilder på Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai, som pågår nu? Den heter The Forest och är inte bara en hyllning till trä som byggnadsmaterial utan även till den svenska skogen, berättar arkitekten Alessandro Ripellino:

- Jag minns första gången jag kom till Sverige som ung och såg det svenska landskapet från tåget. Skog, skog, skog ... en enstaka stuga ... sedan mer skog. Det gjorde ett starkt intryck på mig som italienare. Namnet på byggnaden, ”The Forest”, bygger till stora delar på det här minnet.

Att bygga The Forest i Dubai var inte det enklaste. De lokala myndigheterna sa helt enkelt nej och menade att trähus var brandfarliga. Det var ett nej som sakta förändrades till ett ja, men det tog tid. Ripellino Arkitekter, konstruktören Bjerking, brandskyddsexperten Briab och även andra aktörer var inblandade i att visa hur europeiska standarder stödjer och säkrar upp trähus på ett sätt som gör att de inte är mer utsatta för brandrisk än byggnader i andra material. Den kanske avgörande punkten blev att visa att huset, ner till sista detalj, var typgodkänt enligt alla tänkbara standarder och krav i Sverige och Europa. Och med det lät sig till sist Dubais myndigheter nöja. Den stora byggnaden av trä, som är 25 x 50 meter till ytan och 20 meter hög, uppfördes och är nu öppen på världsutställningen i Dubai (med ett års fördröjning på grund av coronapandemin). Att kliva in i den är verkligen som att kliva in i en skog. En skog där det aldrig kommer att uppstå en skogsbrand, kan man tillägga.

- Brandskydd var avgörande, såklart. Allt trä i The Forest är impregnerat enligt både svenska och europeiska byggregler och standarder och själva konstruktionen är optimerad för att förhindra brand. Så måste det vara. Men det är klart – allt material tar skada av eld. Inte minst stål, konstaterar Alessandro Ripellino.

Rent tekniskt handlar det om hur lätt något fattar eld och hur länge det klarar elden. Standarderna stipulerar en viss tidsperiod som material och konstruktion ska klara en brand. Detta gäller inte bara trä utan alla byggmaterial och syftet är att byggnaden ska hinna utrymmas på ett säkert sätt.

Fler relevanta standarder på gång

- Det är kul att Sverige representeras av en fin byggnad i trä på en internationell utställning. Det betyder mycket både att visa hur snyggt det är, men också att myndigheterna i ett land i en annan världsdel gav sitt godkännande, kommenterar Patrik Johansson på forskningsinstitutet RISE.

Det stora intresset för att bygga i trä leder i sin tur till förnyade krafter inom standardiseringen av brandskyddet. Patrik Johansson pratar om befintliga provningsstandarder som behöver utvecklas för att förenkla användandet av trä, som till exempel hur installationer i en träkonstruktion ska utvärderas för att få så stort användningsområde som möjligt. Det är viktigt att standardiseringen säkrar upp brandskyddet och därmed skapar trygghet. Köparen ska inte känna oro inför att använda trä i sin konstruktion.

Det där med oron för brand sitter djupt. Det är bara att gå till vårt eget 1800-tal, där Sverige gick från träbebyggelse till ”stenstad” när vi till sist tröttnade på de återkommande stadsbränderna. Men läget idag är helt annorlunda, behöver man påminna sig. För det första har vi ju inte fotogenlampor och eld överallt. För det andra så brandskyddas fastigheter på ett sätt som var helt okänt på den tiden. Samtidigt finns det, som sagt, stora miljömässiga vinster med att bygga i trä.

Byggnader i Europa står för nästan en tredjedel av samhällets totala koldioxidutsläpp. Byggsektorn känner därmed ett stort tryck att förändra och klimatanpassa sin verksamhet. Det är där trä kommer in, eftersom trä har stora miljöfördelar jämfört med andra byggmaterial: Själva utvinningen kräver lite energi, råvaran är förnybar och skogens fotosyntes binder koldioxid.

Några relevanta standarder om brandskydd av trä


Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Böcker och verktyg inom bygg och anläggning

Ta del av böcker och verktyg som SIS erbjuder inom området bygg och anläggning.

Delta i standardutveckling

Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i utvecklingen av standarder.

Se en lista och läs mer om SIS kommittéer inom standardiserings­området icke-metalliska material.