Nyhet · 2023-09-21

BIM-standarder finns snart på svenska

Anmäl dig till SIS och BIM Alliance webbinarium den 28 september, för att veta mer om den pågående översättningen av ISO 19650. 27 november har du möjlighet att ge input och säkerställa att översatta begrepp följer svensk praxis.

Digitalt strukturerad informationshantering – så kallad BIM – skapar sammanhängande informationsflöden i samhällsbyggandets processer, som kraftigt effektiviserar byggandet. Nu pågår arbetet med att översätta två delar av den väldigt viktiga BIM-standardserien SS-EN ISO 19650 till svenska: SS-EN ISO 19650-1 och SS-EN ISO 19650-2.

– Förutom att underlätta tolkningen ska vi också bland annat reda ut vilka tekniska termer som ska användas i Sverige. Det vi gör nu kommer att underlätta effektiviseringen av byggbranschen, säger Tobias Lundgren, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Den 28 september anordnar SIS och BIM Alliance ett webbinarium, dit vem som helst kan anmäla sig för att få mer information om hur långt arbetet med översättningen framskridit hittills. Därtill presenteras de övriga arbeten som pågår parallellt inom SIS, BIM Alliance och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det finns även möjlighet att ställa frågor.

Anmälan: webbinarium 28/9, kl 14-15

Nästa steg är en heldagsworkshop den 27 november, som ger byggbranschen möjlighet att ge input och säkerställa att de översatta BIM-begreppen balanserar rätt mellan att motsvara svensk praxis och samtidigt bejaka behovet av utveckling och ökad enhetlighet i hur vi bedriver BIM-projekt.

Anmälan: workshop 27/11

– På sikt behöver vi även hjälp med att förankra de svenska begreppen, så att de får bred acceptans, säger Tobias Lundgren.

Vill du veta mer om den pågående standardiseringen för framtidens byggindustri? Kontakta Tobias Lundgren, projektledare på SIS.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Bakgrund till ISO 19650

Den internationella standardserien EN ISO 19650, Strukturering av information om byggd miljö – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering, har funnits ett antal år nu och består av flera delar. Svenska tillämpningsanvisningar finns redan delvis hos Nationella riktlinjer, och håller på att utvecklas vidare i ett stort projekt inom Smart Built Environment.

En viktig del i detta är att ta fram svenska översättningar av de inledande delarna av standarden, som i hög grad är baserade på brittiska standarder och rekommendationer. Detta är nu på gång, med SIS som ansvarig och Smart Built Environment-projektet som medverkande.