Handbok

Bygghandlingar 90 del 3 - Redovisning av mått (E-bok)

Köp

Pris: 525 SEK
standard ikon pdf

PDF

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 3 Redovisning av mått. Mått ligger till grund för tillverkning, utsättning, montering och kontroll. Grundläggande förutsättning för måttsättning på ritning är byggmätning samt mätnoggranhet och byggtoleranser. Boken behandlar alla dessa delar.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Bygghandlingar 90 del 3 - Redovisning av mått (E-bok)
Pris: 525 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Christer Bergenudd

Artikelnummer: BCK-80007678

Beteckning: BYGG 90-3 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2004-11-22

Antal sidor: 112

Förlag: Svenska institutet för standarder