Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-5:2015

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 5: Sidlastande truckar (ISO 22915-5:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22915-5:2014 specifies the tests to verify the stability of single-side-loading trucks with tiltable or non-tiltable mast or fork arms. It is applicable to trucks fitted with fork arms and/or attachments.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 5: Single-side-loading trucks (ISO 22915-5:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-105476

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 13563-1