Standard Svensk standard · SS 31550

Skyltar för allmänhetens vägledning inom bebyggelse - Grundläggande regler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 31550

Omfattning
Planering av bebyggelse innebär bl.a att lösa orienteringsfrågorna så att olika trafikantkategorier kan orientera sig och hitta rätt inom anläggningar och byggnader. Gestaltning, namnsättning och kartering bör samordnas med vägvisningssystem till en helhetslösning. Planeringen av vägvisningssystem skall därför ingå som del av projekteringen.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Boards for public guidance signs within built-up areas

Artikelnummer: STD-5661

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS 31550