Standard Svensk standard · SIS 50213

Byggtoleranser - Samspel mellan toleranser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 3443-4

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Byggtoleranser - Samspel mellan toleranser

Artikelnummer: STD-917

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-ISO 3443-4