Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17751-2:2016

Textil - Kvantitativ analys av kaschmir, ull, andra särskilda animaliska fibrer och deras blandningar - Del 2: Metod för svepelektronmikroskop (ISO 17751-2:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 17751 specifies a method for the identification, qualitative, and quantitative analysis of cashmere, wool, other speciality animal fibres, and their blends using scanning electron microscopy (SEM).This part of ISO 17751 is applicable to loose fibres, intermediate products, and final products of cashmere, wool, other speciality animal fibres, and their blends.

Ämnesområden

Naturfibrer (59.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemi, SIS/TK 160/AG 06

Internationell titel: Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 2: Scanning Electron Microscopy method (ISO 17751-2:2016)

Artikelnummer: STD-8020024

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 64