Standard Svensk standard · SS-EN 14533

Textilier och textila produkter - Bäddartiklars brännbarhetsegenskaper - Klassificeringsschema

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14533:2015

Omfattning
This European standard specifies a classification scheme for the burning behaviour of bedding items based on two ignition sources (smouldering cigarette and small open flame). The classification is applied to single bedding items only and not to complete bed assemblies.

Ämnesområden

Textila tyger (59.080.30) Kläder (61.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brännbarhet, SIS/TK 160/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34466

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-08-22

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN 14533:2015