Standard Svensk standard · SMS 1073

Utloppsrör för vattenlås

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 200

Ämnesområden

Maskiner och utrustning för läder- och pälsproduktion (59.140.40) Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Outlet pipe for water trap

Artikelnummer: STD-2236

Utgåva: 1

Fastställd: 1943-12-01

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 200