Standard Svensk standard · SS-ISO 30302:2016

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Riktlinjer för införande (ISO 30302:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30302:2016

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Riktlinjer för införande (ISO 30302:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ger riktlinjer för införandet av ett ledningssystem för
verksamhetsinformation i överensstämmelse med ISO 30301. Denna internationella standard är avsedd
att användas tillsammans med ISO 30300 och ISO 30301. Denna internationella standard varken ändrar
eller begränsar de krav som anges i ISO 30301. Den beskriver de aktiviteter som ska genomföras vid
utformning och införande av ledningssytemet.
Denna internationella standard är avsedd att användas av organisationer som inför ett ledningssystem
för verksamhetsinformation. Den är tillämplig på alla typer av organisationer (t.ex. kommersiella företag,
statliga myndigheter, ideella organisationer) av alla storlekar.


This International Standard gives guidance for the implementation of a MSR in accordance with ISO 30301. This International Standard is intended to be used in conjunction with ISO 30300 and ISO 30301. This International Standard does not modify and/or reduce the requirements specified in ISO 30301. It describes the activities to be undertaken when designing and implementing a MSR.

This International Standard is intended to be used by any organization implementing a MSR. It is applicable to all types of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, non-profit organizations) of all sizes.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30302:2016

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Riktlinjer för införande (ISO 30302:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Management systems for records - Guidelines for implementation (ISO 30302:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80011842

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-20

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-ISO 30302:2016