Standard Svensk standard · SS-EN 62455

Multimedia - IP- och TS-baserad åtkomst till tjänster

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62455

Multimedia - IP- och TS-baserad åtkomst till tjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 678 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 678 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden gäller all skötsel av elektriska anläggningar och allt arbete på eller i närheten av anläggningarna med spänningsnivåer från klenspänning till högspänning. Högspänning innefattar mellan och extra hög spänning.
De elektriska anläggningarna är konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och nyttja elektrisk energi.

Vissa anläggningar som distributionsanläggningar i fabriker är permanenta. En del är tillfälliga, som vid byggarbetsplatser. Andra anläggningar är rörliga, med spänning eller i spänningslösa
t. ex eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.

Standarden anger fordringar för säker skötsel av och arbete på eller nära elektriska anläggningar. Fordringarna är tillämpliga på alla metoder vid utförande av driftåtgärder samt allt arbete och underhåll.

Ämnesområden

Television och rundradio (33.170) Öppna system (OSI) (35.100) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62455

Multimedia - IP- och TS-baserad åtkomst till tjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 678 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 678 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access

Artikelnummer: STD-3334844

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-07

Antal sidor: 411