Standard Svensk standard · SS-EN 13757-1:2014

System för fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Del 1: Datautbyte

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies data exchange and communications for meters and remote reading of meters in a generic way. This European Standard establishes a protocol specification for the Application Layer for meters and establishes several protocols for meter communications which may be applied depending on the application being fulfilled. NOTE Electricity meters are not covered by this standard, as the standardization of remote readout of electricity meters is a task for CENELEC.

Ämnesområden

Fjärrstyrning, telemetri (33.200) Tillämpningsskikt (35.100.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fjärrkommunikation med debiteringsmätare, SIS/TK 408

Internationell titel: Communication systems for meters - Part 1: Data exchange

Artikelnummer: STD-103421

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-06

Antal sidor: 152

Ersätter: SS-EN 13757-1