Standard Svensk standard · SS-EN 61850-6

Kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation - Del 6: Konfigurationsbeskrivande språk för kommunikation i system med IED för kraftföretagsautomation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61850-6

Kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation - Del 6: Konfigurationsbeskrivande språk för kommunikation i system med IED för kraftföretagsautomation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 601 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 601 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Amendment No 1:2018 till IEC 61850-6:2009 är inarbetat i standarden. EN 61850-6:2010/A1:2018 ingår i standarden. Vid köp av standarden, kontakta shop@elstandard.se, för att få tillgång till XDS-filer.

Ämnesområden

Fjärrstyrning, telemetri (33.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61850-6

Kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation - Del 6: Konfigurationsbeskrivande språk för kommunikation i system med IED för kraftföretagsautomation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 601 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 601 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs

Artikelnummer: STD-80008590

Utgåva: 1.1

Fastställd: 2018-12-12

Antal sidor: 276

Ersätter: SS-EN 61850-6