Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 61937-6 A 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 760 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 760 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för multimediatjänster och telekonferenser (33.160.60) Kodning av information (35.040) Kodning av information för ljud, bild, multimedia och hypermedia (35.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 760 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 760 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Digital Audio - Interface for non-linear PCM encoded bitstreams applying IEC 60958 - Part 6: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-2 AAC format

Artikelnummer: STD-3332525

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-09-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 61937-6