Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 61937-6 A 1

Ämnesområden

Utrustning för multimediatjänster och telekonferenser (33.160.60) Kodning av information (35.040) Kodning av information för ljud, bild, multimedia och hypermedia (35.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Digital Audio - Interface for non-linear PCM encoded bitstreams applying IEC 60958 - Part 6: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-2 AAC format

Artikelnummer: STD-3332525

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-09-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 61937-6