Standard Svensk standard · SS-ISO 23481:2013

Pressverktyg - Kamplattor (ISO 23481:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 23481:2013 specifies the main dimensions and tolerances of plates to be used for cam drivers and slides in tools for pressing. It also specifies the designation of cam driver plates.

Ämnesområden

Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for pressing - Cam driver plates (ISO 23481:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100235

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-03

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 23481:2008