Standard Svensk standard · SS-EN 15085-3:2007/AC:2009

Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 3: Konstruktionskrav

Status: Gällande

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 3: Design requirements

Artikelnummer: STD-72060

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-21

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 15085-3:2007