Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10675-1:2013

Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar (ISO 10675-1:2008)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10675-1:2017
Omfattning
ISO 10675-1:2008 specifies acceptance levels for indications from imperfections in butt welds of steel, nickel, titanium and their alloys detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels may be applied to other types of welds or materials.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98860

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12517-1:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 10675-1:2017