Standard Svensk standard · SS-ISO 9455-11

Mjuklod - Provningsmetoder - Del 11: Löslighet hos flussrester

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9455-11:2018

Ämnesområden

Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-14502

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-21

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 9455-11:2018