Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9539:2010

Svetsutrustning - Gassvetsning och besläktade förfaranden - Materialkrav (ISO 9539:2010)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 9539:2010/A1:2014

Omfattning
This International Standard specifies the general, and some of the special, requirements on materials used for the construction of equipment used in gas welding, cutting and allied processes.

Additional requirements on materials for some equipment are given in other standards. This International Standard is not applicable to materials used for the construction of welding hoses which are specified in ISO 3821.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-72476

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-15

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 29539 , SS-ISO 9539