Standard Svensk standard · SS-EN ISO 544:2011

Tillsatsmaterial för svetsning - Tekniska leveransvillkor för tillsatsmaterial för svetsning - Produkttyp, dimensioner, toleranser och märkning (ISO 544:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies technical delivery conditions for filler materials and fluxes for fusion welding.

This International Standard does not apply to other auxiliary materials such as shielding gases.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-77540

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-04-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 544

Ersätts av: SS-EN ISO 544:2017