Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18274:2011

Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och bandelektroder, trådar och stavar för bågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Indelning (ISO 18274:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies requirements for classification of solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys. The classification of the solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods is based on their chemical composition.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76293

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-01-11

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 18274-2004/AC:2007 , SS-EN ISO 18274:2004