Standard Svensk standard · SS-ISO 6261:2011

Skärhållare med cylindriskt fäste (svarvbommar) för vändskär - Beteckning (ISO 6261:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 5609-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6261:2011

Skärhållare med cylindriskt fäste (svarvbommar) för vändskär - Beteckning (ISO 6261:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines a code for the designation of tool holders for internal turning (boring bars) operations with cylindrical shank and standardized dimension, f, for indexable inserts (see ISO 5609) in order to simplify orders and specifications for such tools. The designation of turning and copying tool holders and of cartridges for indexable inserts with rectangular shank is given in ISO 5608.

Ämnesområden

Svarvstål (25.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6261:2011

Skärhållare med cylindriskt fäste (svarvbommar) för vändskär - Beteckning (ISO 6261:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skärande verktyg, SIS/TK 273

Internationell titel: Tool holders with cylindrical shank (boring bars) for indexable inserts - Designation (ISO 6261:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-81663

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-09-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 6261

Ersätts av: SS-ISO 5609-1:2013