Standard Svensk standard · SS-ISO 230-3:2007

Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 3: Fastställande av termiska förändringar (ISO 230-3:2007, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20) Verktygsmaskiner Allmänt (25.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Uppmätning av verktygsmaskiner, SIS/TK 491

Internationell titel: Test code for machine tools - Part 3: Determination of thermal effects (ISO 230-3:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61774

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-13

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 230-3