Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16739:2016

Industry Foundation Classes (IFC) för datautbyte i byggande och förvaltning (ISO 16739:2013)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 16739-1:2020

Omfattning
För prisuppgift och beställning kontakta Kundservice, kundservice@sis.se, telefon: 08-555 523 10 For information about price and purchase, please contact customer service, kundservice@sis.se, telephone: 08-555 523 10

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)

Artikelnummer: STD-8023141

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-27

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 16739-1:2020