Standard Svensk standard · SIS 27210

Träskyddsmedel - Bestämning av förebyggande åtgärder mot Lyctus brunneus (Stephens) - Eksplintsbagge. Laboratoriemetod. Europeisk standards giltighet som svensk standard

Status: Gällande

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Determination of the preventive action against Lyctus brunneus (Stephens). (Laboratory method)

Artikelnummer: STD-862

Utgåva: 1

Fastställd: 1975-06-01

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN 20-1