Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 61221

Petroleumprodukter och smörjmedel - Triarylfosfatestrar för turbinreglering (ISO-L-TCD) - Specifikationer

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulvätskor (75.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3331812

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-11-22

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 61221

Ikraftsätter: IEC 61221:2004