Standard Svensk standard · SS-EN 16734:2016+A1:2018

Motorbränslen - Dieselbränsle B10 - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16734:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16734:2016+A1:2018

Motorbränslen - Dieselbränsle B10 - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att svensk lag (SFS 2011:319) inte tillåter saluföring av dieselbränsle med FAME-innehåll över 7 % v/v, med undantag för saluföring till den som avser att använda drivmedlet för att:

1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,

2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller

3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare

Dessa undantag framgår av svensk förordning (SFS 2011:346). Begäran om A-avvikelse har beviljats (Annex A).

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered automotive B10 diesel fuel, i.e. diesel fuel containing up to 10,0 %(V/V) Fatty Acid Methyl Ester. It is applicable to fuel for use in diesel engine vehicles compatible with automotive B10 diesel fuel.


NOTE 1 This product is allowed in Europe [4], but national legislation can set additional requirements or rules concerning, or even prohibiting, marketing or delivering of the product.


NOTE 2 In this European Standard, A-deviations apply (see Annex B).


NOTE 3 For the purposes of this European Standard, the terms "% (m/m)" and "% (V/V)" are used to represent respectively the mass fraction and the volume fraction.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16734:2016+A1:2018

Motorbränslen - Dieselbränsle B10 - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80008269

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 16734:2016

Ersätts av: SS-EN 16734:2022