Standard Svensk standard · SS-EN 13098

Arbetsplatsluft - Riktlinjer för mätning av luftburna mikroorganismer och endotoxin

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13098:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13098

Arbetsplatsluft - Riktlinjer för mätning av luftburna mikroorganismer och endotoxin
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard ger riktlinjer för bestämning av arbetsplatsexponering för luftburna mikroorganismer inkluderande bestämningen av det totala antalet och det odlingsbara antalet av mikroorganismer i arbetsplatsluften. Standarden bidrar också med metoder för mätningar av luftburet endotoxin i arbetsmiljön.
Denna europastandard omfattar inte virus, specifika patogena mikroorganismer och toxiner andra än endotoxin, även om vissa av mätprinciperna kan vara de samma.

Ämnesområden

Övrigt inom mikrobiologi (07.100.99) Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13098

Arbetsplatsluft - Riktlinjer för mätning av luftburna mikroorganismer och endotoxin
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel: Workplace atmosphere - Guidelines for measurement of airborne micro-organisms and endotoxin

Artikelnummer: STD-29978

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-23

Antal sidor: 49

Ersätts av: SS-EN 13098:2019