Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6888-1/A2:2018

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarsubstrat - Tillägg 2: Införande av ett alternativt bekräftelsesförfarande (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2018)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6888-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6888-1/A2:2018

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarsubstrat - Tillägg 2: Införande av ett alternativt bekräftelsesförfarande (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6888 specifies a horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci in products intended for human consumption or feeding of animals, by counting of colonies obtained on a solid medium (Baird-Parker medium) after aerobic incubation at 35 °C or 37 °C.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6888-1/A2:2018

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarsubstrat - Tillägg 2: Införande av ett alternativt bekräftelsesförfarande (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation procedure (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)

Artikelnummer: STD-80006758

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 6888-1

Ersätts av: SS-EN ISO 6888-1:2021