Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15927-6:2007

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Metoder för beräkning och presentation av klimatdata - Del 6: Ackumulerade graddagar och gradtimmar (ISO 15927-6:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63131

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-13

Antal sidor: 28