Standard Svensk standard · SS-EN 13311-1

Bioteknik - Prestandakriterier för kärl - Del 1: Generella prestandakriterier

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies performance criteria for vessels used in biotechnological processes with respect to the potential hazards to the worker and the environment from microorganisms in use.
This European Standard applies where the intended use of the equipment includes hazardous or potentially hazardous microorganisms used in biotechnological processes or where exposure of the worker or the environment to such microorganisms is restricted for reasons of safety.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Mikrobiologi allmänt (07.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 1: General performance criteria

Artikelnummer: STD-31025

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-21

Antal sidor: 14