Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6468

Bestämning av klorerade organiska insekticider, polyklorerade bifenyler och klorbensener - Gaskromatografisk metod efter vätskeextraktion (ISO 6468:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20715

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-30

Antal sidor: 32