Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23631:2007

Vattenundersökningar - Bestämning av dalapon, triklorättiksyra och ett antal utvalda halogenerade ättiksyror - Gaskromatografisk metod (GCD-ECD och/eller GC-MS detektion) efter vätske-vätske extraktion och derivatisering (ISO 23631:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23631:2007

Vattenundersökningar - Bestämning av dalapon, triklorättiksyra och ett antal utvalda halogenerade ättiksyror - Gaskromatografisk metod (GCD-ECD och/eller GC-MS detektion) efter vätske-vätske extraktion och derivatisering (ISO 23631:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23631:2007

Vattenundersökningar - Bestämning av dalapon, triklorättiksyra och ett antal utvalda halogenerade ättiksyror - Gaskromatografisk metod (GCD-ECD och/eller GC-MS detektion) efter vätske-vätske extraktion och derivatisering (ISO 23631:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GC-MS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization (ISO 23631:2006)

Artikelnummer: STD-60884

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-20

Antal sidor: 31