Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23631:2007

Vattenundersökningar - Bestämning av dalapon, triklorättiksyra och ett antal utvalda halogenerade ättiksyror - Gaskromatografisk metod (GCD-ECD och/eller GC-MS detektion) efter vätske-vätske extraktion och derivatisering (ISO 23631:2006)

Status: Gällande

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60884

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-20

Antal sidor: 31