Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18857-1:2006

Vattenundersökningar - Bestämning av utvalda alkylfenoler - Del 1: Gaskromatografisk och masspektrometrisk metod efter vätskeextraktion, för ofiltrerade prover (ISO 18857-1:2005)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18857-1:2006

Vattenundersökningar - Bestämning av utvalda alkylfenoler - Del 1: Gaskromatografisk och masspektrometrisk metod efter vätskeextraktion, för ofiltrerade prover (ISO 18857-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 18857 specifies a method for the determination of 4-nonylphenol (mixture of isomers) and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol in non-filtered samples of drinking water, ground water and surface water. The method is applicable in a concentration range from 0,005 µg/l to 0,2 µg/l for 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol and from 0,02 µg/l to 0,2 µg/l for 4-nonylphenol (mixture of isomers). Depending on the matrix, the method is also applicable to waste water containing the analyzed compounds in the concentration range from 0,1 µg/l to 50 µg/l. Higher concentrations can be measured after appropriate dilution of the sample.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18857-1:2006

Vattenundersökningar - Bestämning av utvalda alkylfenoler - Del 1: Gaskromatografisk och masspektrometrisk metod efter vätskeextraktion, för ofiltrerade prover (ISO 18857-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection (ISO 18857-1:2005)

Artikelnummer: STD-46331

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 22