Standard Svensk standard · SS-EN 12260:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av totalhalten bundet kväve (TNb) efter oxidation till kväveoxider

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 20236:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12260:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av totalhalten bundet kväve (TNb) efter oxidation till kväveoxider
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of nitrogen in water in the form of free
ammonia, ammonium, nitrite, nitrate and organic compounds capable of conversion to nitrogen oxides under the oxidative conditions described. Determination is carried out instrumentally. Dissolved nitrogen gas is not determined by this method.
This method is applicable to the analysis of surface water, waste water and treated sewage effluent.
The concentration range of the method will depend on the injection volume used which is instrument specific.
Total nitrogen can be determined in the range from 1 mg/l up to 200 mg/l. Higher concentrations can, if necessary, be determined by dilution of the sample. The limit of detection will depend on the instrument in use. Using a suitable injection volume, the limit of detection is typically round about 0,5 mg/l.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12260:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av totalhalten bundet kväve (TNb) efter oxidation till kväveoxider
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound nitrogen (TNb), following oxidation to nitrogen oxides

Artikelnummer: STD-35824

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-26

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN ISO 20236:2021