Standard Svensk standard · SS-EN 13077:2018

Vattenförsörjning - Skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning av dricksvatten - Luftgap med icke cirkulärt bräddavlopp - Familj A - Typ B

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics and the requirements of air gap with non-circular overflow (unrestricted) Family A, Type B for nominal flow velocity not exceeding 3 m/s. Air gaps are devices for protection of potable water in water installations from pollution by backflow. This European Standard applies to air gaps in factory-assembled products and to constructed air gaps in situ, and defines requirements and methods to verify and ensure compliance with this European Standard during normal working use.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Övriga ventiler (23.060.99) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B

Artikelnummer: STD-80003346

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-04-03

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13077:2008