Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12402-10:2006

Flytvästar - Räddningsvästar - Del 10: Val och användande av flytvästar och annan relevant utrustning (ISO 12402-10:2006)

Status: Upphävd

Omfattning
This part of ISO 12402 gives guidance for the selection and application of personal flotation devices complying with the other relevant parts of ISO 12402 and immersion suits according to ISO 15027-1 to ISO 15027-3.

Ämnesområden

Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Flytvästar, SIS/TK 402/AG 06

Internationell titel: Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO 12402-10:2006)

Artikelnummer: STD-44695

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-27

Antal sidor: 25