Standard Ikraftsättning · SS-IEC 1559

Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Centraliserat system för kontinuerlig övervakning av strålnings- och/eller aktivitetsnivåer i kärntekniska anläggningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Strålningsmätning (17.240)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Radiation in nuclear facilities - Centralized system for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity

Artikelnummer: STD-21288

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-09-26

Antal sidor: 0