Standard Svensk standard · SS-EN 14596:2005

Transportbehållare för farligt gods - Serviceutrustning för behållare - Säkerhets- och övertrycksventil

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14596:2018

Omfattning
This document covers the emergency pressure relief valve. It specifies the performance requirements and the critical dimensions of the emergency pressure relief valve. It also specifies the tests necessary to verify the compliance of the equipment with this document. The service equipment specified by this document is suitable for use with liquid petroleum products and other dangerous substances of Class 3 of ADR [2] which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C and petrol, and which have no sub-classification as toxic or corrosive.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) Tryckregulatorer (23.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve

Artikelnummer: STD-39261

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-01

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 14596:2018