Standard Svensk standard · SS-EN 12561-4

Järnvägar - Tankvagnar - Del 4: Ovanpåliggande anordningar för topptömning och toppfyllning av flytande produkter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12561-4:2011

Omfattning
This European Standard is applicable to top devices of tank wagons used for liquid substances of RID carried in the liquid state and able to be top filled and emptied. This European Standard specifies the type of equipment which is fitted on the top of such tank wagons and the important dimensions for their connections.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 4: Top devices for top emptying and filling of liquid products

Artikelnummer: STD-32926

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 12561-4:2011