Standard Svensk standard · SS-EN 12561-3

Järnvägar - Tankvagnar - Del 3: Anordningar för bottenfyllning och tömning av gaser kondenserade under tryck

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12561-3:2011

Omfattning
This European Standard specifies requirements on and characteristics of bottom filling and emptying devices on tank wagons used for the carriage of gases liquefied under pressure having a test pressure up to 2,9 MPa. This standard specifies the important dimensions and arrangements for the filling and emptying connections. NOTE It is intended to include quick couplings in a future revision of this European Standard.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure

Artikelnummer: STD-32925

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN 12561-3:2011