Standard Svensk standard · SS-EN 1627:2011

Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1627:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1627:2011

Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden specificerar krav och klassificeringssystem för inbrottsskydd för dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier. För klassningen i denna standard utgår man ifrån den eventuelle inkräktarens kunskaper och resurser, och beroende på säkerhetskrav så får man fram dörrens, fönstrets, glasfasadens, gallrets eller jalusins miniminivåer för de olika egenskaperna.

Denna standard riktar sig främst till producenter av dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier samt till provningsinstitut för dessa. Men även beställare av dessa produkter har användning av standarden vid bestämning av kravnivåer för inbrottsskydd.

Klassningsstandarden SS-EN 1627 är nära kopplad till provningsstandarderna SS-EN 1628, SS-EN 1629 och SS-EN 1630.

Omfattning
This European Standard specifies requirements and classification systems for burglar resistant characteristics of pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. It is applicable to the following means of opening: Turning, tilting, folding, turn-tilting, top or bottom hung, sliding (horizontally and vertically) and rolling as well as fixed constructions. It also covers products that include items such as letter plates or ventilation grilles. It specifies requirements for the burglar resistance of a construction product (as defined in 3.1 of this standard).

This European Standard does not directly cover the resistance of locks and cylinders to attack with picking tools. It also does not cover precast concrete elements.

It also does not cover the attack of electric, electronic and electromagnetic operated burglar resistant construction products using attack methods that might defeat these characteristics.

NOTE 1 The mechanical parts of electric, electronic and electromagnetic operated burglar resistant construction products may be tested in electrical powerless condition.

This European Standard does not apply to doors, gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises, as covered by EN 13241-1.

NOTE 2 Construction products that can be reached or driven through by vehicles should be protected by appropriate measures such as barriers, extensible ramps, etc.

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1627:2011

Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification

Artikelnummer: STD-80501

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-26

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ENV 1627 , SS 817345 , SS 818133

Ersätts av: SS-EN 1627:2021