Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-15

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-15: Särskilda fordringar på bruksföremål för uppvärmning av vätskor

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-15 A 11

Ämnesområden

Säkerhet i hushåll (13.120) Små köksmaskiner (97.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Artikelnummer: STD-3336891

Utgåva: 7

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 39

Ersätter: SS-EN 60335-2-15 , SS-EN 60335-2-15 A 1 , SS-EN 60335-2-15 C 2 , SS-EN 60335-2-15 A 2 , SS-EN 60335-2-15 A 11 , SS-EN 60335-2-15 A 11/AC 1