Standard Svensk standard · SS-ISO 17422

Plast - Allmänna riktlinjer för att inbegripa miljöaspekter i standarder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 17422:2018

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Plast Allmänt (83.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Enviromental aspects - General guidelines for their inclusion in standards

Artikelnummer: STD-34884

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-28

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-ISO 17422:2018