Standard Svensk standard · SS-EN 894-1+A1:2008

Maskinsäkerhet - Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan - Del 1: Allmänna principer för samspelet människa - avläsningsinstrument - manövreringsorgan

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to the design of displays and control actuators on machinery. It specifies general principles for human interaction with displays and control actuators, to minimise operator errors and to ensure an efficient interaction between the operator and the equipment. It is particularly important to observe these principles when an operator error may lead to injury or damage to health.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

Artikelnummer: STD-67735

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-16

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 894-1 , SS-ISO 9355-1