Standard Svensk standard · SS-ISO 12039

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av koloxid, koldioxid och oxygen - Prestandakrav och kalibrering av automatiska mätsystem

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 12039:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12039

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av koloxid, koldioxid och oxygen - Prestandakrav och kalibrering av automatiska mätsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the principles, the essential performance characteristics and the calibration of automated systems for measuring carbon dioxide, carbon monoxide and oxygen in the flues of stationary sources.
This International Standard specifies extractive and non-extractive systems in connection with several types of instrumental analyser. The following techniques have provided the basis for practical instrumentation:
- paramagnetism (O2);
- magnetic wind (O2);
- differential pressure (Quinke) (O2);
- magnetodynamics;
- zirconium oxide (O2);
- electrochemical cell (O2 and CO);
- infrared absorption (CO and CO2).
Other equivalent instrumental methods may be used provided they meet the minimum requirements proposed in this International Standard.
The measuring system may be calibrated with certified gases, in accordance with this International Standard, or comparable methods.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12039

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av koloxid, koldioxid och oxygen - Prestandakrav och kalibrering av automatiska mätsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems

Artikelnummer: STD-31031

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-21

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-ISO 12039:2019