Standard Svensk standard · SS-EN 50136-1

Larmsystem - System och utrustning för larmöverföring - Del 1: Allmänna fordringar på larmöverföringssystem

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements for alarm transmission systems

Artikelnummer: STD-3335170

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-09

Antal sidor: 35

Ersätter: SS-EN 50136-1-1 , SS-EN 50136-1-1 A 2 , SS-EN 50136-1-1 A 1 , SS-EN 50136-1-2 , SS-EN 50136-1-4 , SS-EN 50136-1-5 , SS-EN 50136-1-3