Standard Svensk standard · SS-EN 50131-8

Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 8: Dimgeneratorer

Status: Gällande till 2022-02-18

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50131-8

Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 8: Dimgeneratorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for security fog systems as a part of an I&HAS.


It covers application and performance and also gives the necessary tests and trials to ensure efficiency and reliability of such obscuration devices.


This European Standard also gives guidance on the criteria for design, installation, operation and maintenance of security fog systems.

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50131-8

Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 8: Dimgeneratorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 8: Security fog device/systems

Artikelnummer: STD-3333917

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-28

Gällande till: 2022-02-18

Antal sidor: 25

Parallell utgåva: SS-EN 50131-8