Standard Svensk standard · SS-EN 50104

Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder

Status: Gällande till 2022-08-26

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20) Kemisk analys (71.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods

Artikelnummer: STD-3334427

Utgåva: 4

Fastställd: 2010-10-25

Gällande till: 2022-08-26

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-EN 50104 , SS-EN 50104 A 1

Parallell utgåva: SS-EN 50104